Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Rehberlik ve Danışmanlık

Giriş
 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK D​ANIŞMANLIK BÜRO AMİRLİĞİ

 1. ​Mesleki ve psikososyal sorunları bulunan personeli dinlemek, çözüm önerilerinde bulunmak ve gerekirse personelin birim amirinden bilgi edinmek veya yapılacak işlemler hakkında bilgi vermek,
 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Amirliğine başvuran yada sevk edilen personele bireysel veya grupla psikolojik danışma faaliyetlerinde bulunmak,
 3. Danışmanlık faaliyetleri içerisinde devamlı suretle Emniyet Hekimliği ve personelin problemlerinin çözümünde yardımcı olacak ilgili kurum içi ve kurum dışı, kişi ve birimlerle koordineli bir şekilde çalışmak,
 4. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Büro Amirliklerinde görülen personelden/öğrenciden sorun alanı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliklerinin sorumluluk sınırlarını aşabileceği değerlendirilenlerden;  daha önce ruhsal bozukluk tanısı almış olanları,  halen ruhsal bozukluk tedavisi devam edenleri, danışma sürecine rağmen psikososyal problemlerle baş etmede güçlük yaşayanları, fiziksel belirtilerin yoğun olarak eşlik ettiği kişileri, intihar niyeti/ girişimi olanları, hekim muayenesine ihtiyacı olduğu kanaatine varılanları tıbbi değerlendirme için  Emniyet hekimliğine gönderilmesini önermek,
 5. Görüşme sonucunda elde ettiği bilgileri, "BİLMESİ GEREKEN PRENSİBİNE" uygun olarak saklamak,
 6. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Büro Amirliğinin hizmetleri hakkında bilgilendirmek (konferans, broşür, kitapçık vb.), Kurum içerisinde sağlıklı psikolojik ortam oluşturmaya yönelik eğitici konferanslar planlamak,
 7. Psikososyal sorunlar açısından risk grubuna girebilecek personel/öğrencileri belirlemek amacıyla kadroya yeni atanan personele / okula yeni alınan öğrencilere Ek-D de örneği bulunan Psikososyal Risk Faktörü Tarama Anketini uygulamak,
 8. Psikososyal risk faktörü sonuçlarını değerlendirerek, gerekli gördüklerini bireyi tanıma tekniklerini kullanarak danışma sürecine almak,
 9. Mesleki gelişimini sağlayacak bilimsel aktivitelere katılmak,
 10. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Büro Amirliği hizmetine yönelik Rehberlik ve Danışma Kurulu Başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS