Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

DestekSubeMudurlugu

Giriş
İDARİ BÜRO AMİRLİĞİ
 1. ​Büronun çalışmalarını takip ve koordine etmek, denetlemek, düzenlemek; hızlı, etkin, ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 2. İş dağıtımı yapmak, yetki ve sorumluluklarını tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek ve disiplini tesis etmek,
 3. Kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek, verimliliği artırıcı düzenlemeler yapmak,
 4. Çalışma ortamının düzen ve temizliğini sağlamak, hizmette kullanılan ekipmanın bakımlı ve çalışır bulunmasını sağlamak,
 5. Hizmetle ilgili iyileştirici tedbirleri geliştirmek ve üstlerine önermek,
 6. Emrinde çalışan personelin maddi ve manevi sebeplerden kaynaklanan psikolojik sorunlarını önceden tespit ederek, bu sorunlarının giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 7. Şube Müdürlüğü’nde bulunması gerekli evrakı dosyalayıp muhafaza edilmesini sağlamak,
 8. Şubenin brifingi ve istatistik bilgilerini hazırlamak ve güncelleştirilmesini sağlamak ve şube brifingini Bilgi İşlem Büro Amirliğine göndermek,
 9. Yüksek Okul birimleri arasındaki yazışmaları yürütmek,
 10. Şubenin diğer büroları arasındaki koordinasyonu sağlamak, büroların diğer şubelerle yapacakları yazışmaları sağlamak,
 11. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
İÇ HİZMETLER BÜRO AMİRLİĞİ
 1. Yüksek Okulun temizlik işlerini yaptırmak,
 2. Emrindeki personeli hizmetin gerektirdiğine göre görevlendirmek,
 3. Yüksek Okul ve eklenti binalarının bakım ve onarımını sağlamak,
 4. Bayram ve özel günlerde Yüksek Okul binalarına bayrak ve flama asmak
 5. Demirbaş eşyalarının bakım ve onarımını yaptırmak,
 6. Kalorifer kazanı ve brölürlerinin temizlenmesini, işletme ve bakımını yaptırmak,
 7. Kalorifer, su, elektrik, demir, marangoz gibi (iş ocaklarının) işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 8. Konferanslarda, seminerlerde ve özel günlerde ilgili yerlere ses düzeni tertibatını kurmak,
 9. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
YEMEKHANE BÜRO AMİRLİĞİ
 1. Mutfak ve yemekhanenin temizliğini sağlamak,
 2. Yemeklerin zamanında hazırlanarak hak sahiplerine eşit olarak dağıtımını temin etmek,
 3. Yemeklerin sağlık şartlarına uygun şekilde kaliteli olarak hazırlanmasına, yiyecek malzemelerinin ayniyat ambarından tabelaya uygun olarak çıkartılmasına ve kazana noksansız olarak konulmasına nezaret etmek,
 4. Yemek servis takımlarının temiz ve kullanılabilir durumda bulunmasını sağlamak,
 5. Emrindeki personelin temizlik, kılık ve kıyafetinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığının kontrolünü yapmak,
 6. Sınıflar Amirliğince hazırlanan yemekhane yerleşim planını uygun yerlere asmak ve yemekhanenin talimatlara uygun olarak kullanılmasını sağlamak,
 7. Besin kalori değerini hekimlikle işbirliği yaparak hesaplamak ve buna göre günlük yemek listelerini hazırlamak,
 8. Öğrencilerin iaşelerine ait gıda maddelerinin depolanmasına ve sarflarına ait işlemleri yapmak,
 9. İlgili defterleri düzenleyerek giren-çıkan malzemeleri yönetmelik hükümleri gereği işleme tabi tutmak,
 10. Öğrencilerin iaşesine ait gıda maddelerinin ihtiyaca göre planlamasını yaparak satın alınması için İdari Mali İşler Şube Müdürlüğüne istekte bulunmak,
 11. Depolama işlemlerini yürütmek, depoların belirli bir tertibe göre düzenlenmesini sağlamak ve depo mevcudu tabelasını düzenli olarak tutmak ve kontrol etmek,
 12. Bünyesinde istihdam edilen ve gıda hizmetlerinde çalışan yardımcı hizmetler personelinin sağlık kurallarına uygun olup olmadığının kontrolünü periyodik zamanlarda yaptırmak,
 13. Satın alımı yapılan malzemelerin kontrol ve kabul komisyonu kontrolünden sonra tartarak ve sayarak teslim almak,
 14. Günlük iaşe tutanağı düzenlemek,
 15. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
ULAŞTIRMA BÜRO AMİRLİĞİ
 1. Yüksek Okula tahsis edilen araçların kayıt-tescil işlemlerini yapmak, araçların mevzuata uygun olarak hizmete sevkini sağlamak, buna ait form ve kayıtları tutmak,
 2. Personelin görev ve nöbet çizelgelerini hazırlamak,
 3. Yüksek Okula ait araçların bakım, onarım ve temizlik işlerini eksiksiz olarak yürütmek,
 4. Araçları her an göreve sevk edebilecek şekilde hazır bulundurmak,
 5. Arızalı araçlar için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için gerekli yazışmaları yapmak,
 6. Araçların yıllık yakıt ihtiyacını tespit edip bildirmek,
 7. Ekonomik ömrünü tamamlamış araçları takip edip bildirmek,
 8. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
ATIŞ POLİGONU BÜRO AM​İRLİĞİ
 1. Öğrenci ve personel atışlarının, Emniyet Genel Müdürlüğü Atış Yönergesi ve müfredat programı esaslarına uygun olarak yaptırılmasını sağlamak,
 2. Atış çizelgelerini tanzim etmek ve atış kayıtlarını tutmak,
 3. Öğrencilerin silah bilgilerini arttıracak nitelikte çeşitli silahları temin etmek, muhafaza ve bakımını sağlamak,
 4. Atışlar için lüzumlu silah ve cephaneyi zimmetle teslim alıp gerekli sarf belgelerini hazırlamak,
 5. Yüksek Okulun açık ve kapalı, havalı ve ateşli silahlar atış poligonlarının bakımlı, tertipli ve çalışır halde bulunmasını sağlamak,
 6. Personelin atış karnelerini tanzim etmek, Emniyet Genel Müdürlüğü Atış Yönergesine uygun atış yapıp yapmadıklarını kontrol etmek ve başka kadrolara atananların atış karnelerini yeni kadrolarına göndermek,
 7. Silah Dershanesinin hazırlanmasında Ders Araçları Büro Amirliği ile koordine sağlamak,
 8. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS