Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Sevgi Evleri ile Polis Abi Projesi

Giriş
SEVGİ EVLERİ İLE POLİS ABİ PROJESİ
 
MİSYONUMUZ
 
Bireyin kimlik kazanımında ve karakterinin şekillenmesinde etkili olan faktörler arasından en önemlisi ailedir. Ailenin çocuğa gereken ilgiyi göstermemesi; kimi zamanlar kişisel, sosyal, ekonomik veya ölüm gibi zorunlu nedenlerden dolayı çocuk, devlet kurumlarına emanet edilmek durumunda kalmaktadır. Ailesinden mahrum kalan çocuklar, sağlıklı bir sosyal yaşamdan uzak ve toplumla bütünleşmede sorunlar yaşayan bireyler haline gelmektedirler. Anne-baba sevgisinden mahrum kalan çocuklarımızın bu tür olumsuzluklar yaşaması doğal bir sonuçtur. Hayatta, en çok sevgi ve ilgiye muhtaç oldukları bir dönemde en çok sevdikleri insanlar tarafından terk edilmek durumunda kalmaları, onları hayata ve diğer insanlara karşı umursamazlığa itmektedir. Bir suçun faili veya mağduru olma riskleri aile ortamında yetişmiş bir bireye göre daha yüksek bulunmaktadır.
 
Ülkelerin gelişme derecesi önemli ölçüde, genç nesillerin sağlıklı yetişmesi ve en iyi şekilde eğitilmesiyle orantılıdır. Bu açıdan, ülkemizin Atatürk’ün çizmiş olduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için, toplumumuzun bütün fertlerine sorumluluklar düşmektedir.
 
Temel görevi toplumda huzur ve güven ortamını tesis etmek olan polislerin korunmaya ve ilgiye muhtaç çocuklar üzerindeki sosyal sorumluluğu toplumun diğer kesimlerine oranla daha fazladır. Suçla mücadele yöntemlerine getirilen yeni yaklaşımlar sayesinde Emniyet Teşkilatı suç sonrası mücadeleden daha çok, suç oluşmadan önce mücadele etmeye, yani önleyici hizmetlere önem vermeye başlamıştır. "Proaktif Polislik" ve "Toplum Destekli Polislik" yaklaşımları, polis sadece işlenmiş suçlarla ilgilenilir şeklindeki klasik polislik anlayışına farklı bir vizyon ve geniş bir perspektif kazandırmıştır.
 
Geleceğin polisleri olarak korunmaya ve ilgiye muhtaç çocuklarımızla ilgilenmemiz sosyal sorumluluğumuzun yanı sıra mesleğimiz açısından da çok önemlidir. Önleyici polislik kapsamında; gelecekte suç faili ya da mağduru olma riskleri yüksek olan çocuklarımıza, suça itilmeden önce sahip çıkılması gerekmektedir.
 
Özetle; Akademi Sosyal Yardımlaşma Topluluğu olarak gerçekleştirmek istediğimiz Polis Ağabey – Polis Abla Projesi’nde, korunmaya muhtaç çocuklarımızın -kısmen de olsa- aileden  mahrum, aidiyet duygusundan yoksun olmaları, sosyal ilişkilerinde sık sık şiddete başvurmaları, bu sebeple toplumsal entegrasyonda zorlanmaları, eğitim sürecindeki imkânsızlıklar nedeni ile iş bulma konusunda zorlanmaları, madde bağımlılığına olan eğilimleri, suç çeteleri ve terörize olmuş gruplar tarafından etkin bir aktör olarak kullanılabilmeleri ve güvenlik kuvvetlerini bir korku faktörü olarak algılamaları bizi bu çalışmaya sevk eden gerekçeler arasında sıralanabilir.
 
VİZYONUMUZ
 
•    Polisin ve dolayısıyla devletin koruyucu ve kollayıcı sosyal yönünü en iyi şekilde göstermek,
•    İlgiye muhtaç çocuklarımıza sahiplenilme duygusunu hissettirerek; devlete karşı saygı, güven ve sadakat hissi oluşturmak,
•    Gelecekte toplumun içinde daha fazla yer alacak bireylerin gözünde polis imajının iyileştirilmesi,
•    Türk Polisi’nin kaçılan değil; sığınılan, kovalayan değil; kucak açan, korkulan değil; güvenilen olduğunu ve halkına hizmet etmeyi kendine görev edinmiş, ayrıca bunların karşısında hiçbir çıkar ve menfaat gözetmeden görev yaptığını bütün vatandaşlarımıza bilhassa çocuklarımıza hissettirmek,
•    Çocuklara, göstereceğimiz sevgi ve ilgiyle onların her zaman çevrelerinde güven duyabilecekleri polislerin var olduğunu hissettirmek,
•    Geleceğin polisleri olarak öğrencilik yıllarımızda toplumumuzun sorunlarıyla ilgilenip, çözüm arayışları içerisinde bulunmak,
•    Çocukların erken yaşlarda, sahip olduğu çevrenin etkisiyle, zihninde sürekli var olan düzene karşı gelme düşüncesinin ortadan kaldırılması, toplumla barışık bireyler haline gelmelerine yardımcı olmak,
•    Çocukların sahip olduğu kötü alışkanlıklarını terk etmelerinde destekçileri olmak,
•    Nezarethanede ya da ifade verirken ifade odasında karşılaşmak yerine odamızda karşılıklı görüşebilmek en büyük arzumuzdur.
 
YÖNTEM

Hayatta en büyük dayanak noktaları olan aileleri tarafından terk edilmiş ve sevgiye muhtaç çocuklarla öncelikle aramızda bir “sevgi bağı” kurmayı amaçlıyoruz. Onlara, hiçbir beklenti içerisine girilmeden sırf kendileri için yanlarında bulunduğumuzu göstermeliyiz. Bunu gösterebilmek için en önemli yöntemimiz, her hafta en az bir defa onları ziyaret etmektir. Ziyaretlerin hiç aksamadan düzenli devam etmesi en çok dikkat edilmesi gereken husustur. Çocuklarla ilgilenmek üzere yapılan gönüllülük faaliyetlerinde süreklilik en önemli noktadır. Gönüllülük faaliyetleri her hafta en az bir defa düzenli olarak aynı kişiler tarafından yapılmalıdır.
 
Projeyi yürütürken kullanılabilecek diğer yöntemlerimizi maddeler halinde sıralayacak olursak;
•    Çocukların eğitim ve öğretim hayatlarında başarılı olmaları için okul derslerine yardımcı olmak,  gerek duyulan dersler hakkında ders anlatımı ve soru çözümü yapmak,
•    Kültürlü bir birey olarak yetişmeleri için kitap okumaya teşvik etmek,
•    Yetenekli oldukları alanlarda onları destekleyerek hedeflerine ulaşmalarını sağlamak,
•    Lise-üniversite sınavlarına hazırlanma konusunda yol göstermek. Deneme sınavları yaparak çalışmalarını teşvik etmek,
•    Polise karşı sevgilerini artırmak amacıyla Polis Akademisi’nin, Polis Meslek Yüksek Okulu’nun veya Emniyet Teşkilatı’nın kullanmaya elverişli birimlerinde çocuklara yönelik faaliyetler düzenlemek,
•    Sosyal ve sportif gelişimlerine yardımcı olmak için satranç, futbol gibi çeşitli alanlarda yarışmalar ve müsabakalar düzenlemek,
•    Milli kültür ve tarih bilincine sahip yetişmeleri adına Anıtkabir, TBMM gibi projenin yürütüldüğü illerde bulunan tarihi ve kültürel yerlere ziyaretler gerçekleştirmek,
•    Belirli gün ve haftalarda çeşitli programlar (kutlamalar, anma törenleri, şiir ve kompozisyon yarışmaları vs.) düzenleyerek çocukların toplumsal ve tarihi bilincini artırmak,
•    Sosyal hayata alışmalarını amaçlayan seminer ve söyleşiler düzenlemek.
•    Korunmaya ve ilgiye muhtaç çocukların suç ve suçlulardan korunması, sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesi ve toplumla uyumlu bir birey haline gelmesi.
•    Sosyal Hizmet Yasası’nda belirtildiği gibi; her şeyden önemlisi, korunmaya muhtaç çocukların kendine güvenen, insan sevgi ve saygısıyla dolu bireyler olarak yetiştirilmelerini ve sağlıklı bir kişiliğe sahip olmalarını sağlamak,
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS